Cưỡng chế 100% doanh nghiệp trốn thuế, vi phạm

Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thuế năm 2016 ngày 11.1.
Theo báo cáo, thu ngân sách nhà nước năm 2016 do ngành thuế thực hiện đạt 884.399 tỉ đồng, vượt 9,3% so dự toán pháp lệnh (tương ứng vượt 74.899 tỉ đồng), bằng 109,9% so với cùng kỳ năm 2015. Có 59/63 địa phương đạt và vượt dự toán. Về nợ đọng thuế, đầu năm nợ tăng lên tới 76.000 tỉ đồng, cuối năm con số này còn 72.000 tỉ đồng, thu được hơn 4.000 tỉ đồng vào ngân sách. Trong số nợ thuế 72.000 tỉ đồng nói trên, có 59,8% là nợ thuế của khoản chậm nộp, phạt chậm nộp thời kỳ 2008 - 2012 do bối cảnh khó khăn của doanh nghiệp, lãi suất lên tới 20%. Còn nợ của người đang sản xuất kinh doanh hiện nay (kể cả dự án sử dụng đất) chỉ chiếm khoảng 2,9%.
Ông Tuấn nhấn mạnh, trong năm 2017 phải kiên quyết thực hiện cưỡng chế 100% người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, cố tình chiếm dụng thuế của ngân sách nhà nước; không từ chối trường hợp nào, cục thuế nào không thực hiện là vi phạm pháp luật.
Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách của ngành này năm 2016 đạt gần 272.240 tỉ đồng, bằng 100,8% dự toán Quốc hội giao, tăng 3,8% so với năm 2015. Tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn tính đến cuối tháng 11.2016 là 5.645,6 tỉ đồng, tăng 1.156,6 tỉ đồng so với cuối năm 2015. Trong đó, nợ có khả năng thu là gần 1.458 tỉ đồng, tăng 863 tỉ đồng chủ yếu từ công tác ấn định thuế kiểm tra sau thông quan; nợ quá hạn chờ xóa, xét miễn giảm gần 330 tỉ đồng, tăng 159 tỉ đồng chủ yếu do doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ xét miễn thuế tại Cục Hải quan TP.HCM và Hải Phòng; nợ khó thu hồi là 3.857,8 tỉ đồng, tăng 134 tỉ đồng.

Anh Vũ - H.Sương