Maritime Bank rục rịch lên sàn UPCoM

Ngày 20/1 tới, Maritimebank sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD trước khi tiến hành hoàn tất các thủ tục niêm yết cổ phiếu lên sàn UPCoM.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank – MSB) vừa có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo đó, lượng chứng khoán mà Maritime Bank đăng ký tại VSD là 1.175 triệu cổ phần. Với mệnh giá mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng, tổng giá trị chứng khoán đăng ký của ngân hàng này là 11.750 tỷ đồng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lư ký là 16h00 ngày 20/1/2017.

Sau thời điểm chốt danh sách, Maritime Bank sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ phiếu MSB đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định.

Thanh Hương

Loading...