Phạt CTCP Nước Thủ Dầu Một do bán chứng khoán ‘chui’

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một do bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký.

Ngày 11/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM – UPCoM).

Theo đó, công ty Nước Thủ Dầu Một bị phạt 350 triệu đồng do chào bán chứng khoán ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 347,81 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tháng 12/2016, HĐQT công ty đã họp thông qua việc hoàn trả tiền góp vốn khi các cổ đông góp vốn, đồng thời ra thông báo về việc hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông.

Trong thông báo gửi đến cổ đông, HĐQT công ty giải thích, do để đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án Nhà máy nước Bàu Bàng và Nhà máy nước Dĩ An, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng.

Tại thời điểm HĐQT ra Nghị quyết về việc tăng vốn (ngày 1/12/2015), Nước Thủ Dầu Một đang thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, nhưng do nhu cầu vốn nên công ty vẫn thực hiện tăng vốn qua phát hành cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, công ty nhận thấy việc tăng vốn trên là chưa đúng theo quy định vì việc tăng vốn phải có đủ hồ sơ chào bán ra công chúng và phải được UBCKNN phê duyệt.

Đến thời điểm 30/9/2016, số vốn góp của cổ đông đã đạt trên 47,81 tỷ đồng, do vậy HĐQT công ty thông báo tới cổ đông sẽ hoàn trả lại số vốn góp trên cho các cổ đông, đề nghị cổ đông đã góp vốn thêm liên hệ với Công ty để được hướng dẫn các thủ tục hoàn trả.

Cũng trong cùng ngày, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu số tiền 165 triệu đồng do công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng và thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không báo cáo UBCKNN (đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 80,08 tỷ đồng lên 100,1 tỷ đồng năm 2015; đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 100,1 tỷ đồng lên 120,12 tỷ đồng năm 2016).

Thanh Hương