Chậm nộp hồ sơ đại chúng và chào bán "chui", Bia Sài Gòn – Bạc Liêu bị phạt 165 triệu đồng

Ngày 10/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Cụ thể, phạt tiền 40 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng. Phạt tiền 125 triệu đồng vì đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không báo cáo UBCKNN (đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 80.08 tỷ đồng lên 100.1 tỷ đồng năm 2015; đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 100.1 tỷ đồng lên 120.12 tỷ đồng năm 2016).

Tổng cộng mức phạt cho Bia Sài Gòn - Bạc Liêu là 165 triệu đồng.