LHG: Đầu tư và Phát triển Phú Việt đăng ký bán 1 triệu cp

Từ 13/01-12/02, CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Việt đăng ký bán 1 triệu cp CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, tổ chức này dự kiến giảm số lượng cổ phần nắm giữ tại LHG xuống còn 380,706 cp, tương ứng tỷ lệ 1.46%.
Tài liệu đính kèm:
20170112_20170112 - LHG - TB GDCP cua co dong lien quan.pdf