PXM: Chưa phá sản vì chưa nhận được yêu cầu từ PVX

CTCP Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung  đã có giải trình về báo cáo tiến trình giải thể/phá sản của Công ty.

Ngày 06/01, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn về việc vi phạm công bố thông tin của PXM, trong đó có nội dung yêu cầu đơn vị này phải báo cáo về tiến trình giải thể/phá sản.

Về việc này, PXM cho hay, sau khi nhận được quyết định ngày 20/04/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam ( PVN) về phương án tái cơ cấu, Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam  đã ban hành quyết định 569/QĐ-XLDK về việc sửa đổi , bổ sung phương án tái cơ cấu, thoái vốn tại các đơn vị/ khoản đầu tư của PVX. Trong đó, PXM nằm trong nhóm các đơn vị không có khả năng hoạt động liên tục và sẽ thực hiện giải thể/phá sản theo trình tự và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay PXM vẫn duy trì hoạt động và chưa nhận được văn bản yêu cầu giải thể/phá sản từ PVX và vẫn thuộc diện tái cơ cấu của Tổng Công ty này.

PXM cho biết sẽ báo cáo UBCKNN về tiến trình giải thể/phá sản theo quy định ngay khi có thông tin liên quan đến công tác này.

Được biết, vừa qua thì PVX đăng ký thoái 49% vốn (tương đương 7,350,000 cp) của PXM. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 10/06 đến 08/07/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tuy nhiên, kết thúc đợt giao dịch trên thì PVX chỉ bán được 110,000 cp PXM. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của PVX giảm từ 49% xuống còn 48.27% tương đương 7.24 triệu cp.

Việc thoái vốn bất thành của PVX tại PXM không có gì là khó hiểu khi giá cổ phiếu PXM trên sàn trong suốt 6 tháng qua chỉ quanh mốc 400 đồng/cp và khối lượng giao dịch thì gần như không có.

Về hoạt động kinh doanh, PXM bắt đầu thua lỗ từ năm 2012 và kéo dài cho đến nay (9 tháng đầu năm 2016 lỗ hơn 24 tỷ). Năm 2014, PXM bắt buộc rời sàn do lỗ 3 năm liên tiếp và chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 01/07/2014.

Kết quả hoạt động kinh doanh PXM từ năm 2012 (Đvt: Triệu đồng)

Tài liệu đính kèm:
PXM_2017.1.12_d9dce41_441_v_2017_01_11_1611_1.PDF
Loading...