SBT: Vợ Thành viên HĐQT Henry Chung đã thoái hết 831,260 cp

Bà Trần Huyền Trân, vợ ông Henry Chung - Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã thoái hết 831,260 cp (0.33%) từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2017 với phương thức khớp lệnh./.
Tài liệu đính kèm:
20170112_20170112 - SBT - BC KQGDCP NLQ-TRANHUYENTRAN.pdf