15 ngân hàng sẽ cho vay 241.000 tỉ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp

  Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2017 cùng mức cam kết từ 15 ngân hàng tham gia đăng ký gói hỗ trợ, với tổng số tiền 241.101 tỉ đồng, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ không quá 7%/năm; trung dài hạn 8 - 10%/năm.

Ngày 10.1, UBND TP.HCM phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn TP năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho thấy năm 2016 chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đã triển khai thực hiện dưới 3 hình thức. Một là thực hiện giải ngân gói tín dụng ưu đãi của nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn đăng ký tham gia để cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp.

Hai là tổ chức ký kết cho vay trực tiếp doanh nghiệp theo nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ba là các quận huyện chủ động tổ chức các lễ ký kết cho vay doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại các quận huyện với sự hỗ trợ, phối hợp của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM và Sở Công Thương.

Năm 2016, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn TP đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, chương trình đã cho 21.914 lượt khách hàng vay với số tiền 281.216 tỉ đồng, cao hơn 60% so với năm 2015. Đặc biệt, con số này bằng cả số tiền cho vay, giải ngân của chương trình trong 4 năm qua, với số lượng khách hàng gấp 2,3 lần của 4 năm trước đây.

Năm 2017, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp sẽ tiếp tục được thực hiện theo mô hình đã thành công năm 2016. Trong đó, các quận huyện sẽ tiếp tục chủ động tổ chức kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn quận huyện và phản ánh kịp thời khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp về Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM để xử lý, tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Chương trình tiếp tục triển khai trong năm 2017 cùng mức cam kết từ 16 đơn vị của 15 ngân hàng tham gia đăng ký gói hỗ trợ, với tổng số tiền 241.101 tỉ đồng, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ không quá 7%/năm; trung dài hạn 8 - 10%/năm.

Không những vậy, chương trình tập trung ưu tiên cho lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới chuyển đổi từ hộ sản xuất kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp... gắn với các giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, việc kết nối sẽ đẩy mạnh phối hợp với các quận huyện tiếp tục nắm bắt khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận huyện để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Phan Diệu

 

 

Loading...