15/1 là hạn chót cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp báo cáo Bộ Công Thương

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa yêu cầu những doanh nghiệp bán hàng đa cấp gửi báo cáo định kỳ năm 2016.

Theo đó, các doanh nghiệp đa cấp bắt buộc phải báo cáo thông tin về các chi nhánh, tên và số điện thoại người đại diện; số lượng người tham gia mạng lưới; những lần tổ chức hội thảo,...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đa cấp cũng phải khai báo lại thông tin về tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email; số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được cấp, sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải báo cáo về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp năm 2016 của doanh nghiệp: Doanh thu, lợi nhuận bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Hạn cuối cùng cho các doanh nghiệp đa cấp báo cáo định kỳ 2016 là 15/1/2017.

Trong năm 2016, Bộ Công Thương đã rút giấy phép, tạm ngừng hoạt động với khoảng 30 công ty kinh doanh đa cấp. Mới đây nhất, ngày 09/01/2017, Cục Quản lý cạnh tranh cũng thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam.

Vương Diệu Quân

Theo Trí thức trẻ

Loading...