Logistics kém phát triển "kéo tụt" sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Theo thống kê, 13 tỉnh thành ĐBSCL hiện chưa có bất cứ một trung tâm logistics hàng không, cảng biển chính thức nào mang tính chất ngành hoặc vùng kinh tế.

Hiện hơn 70% hàng hoá từ ĐBSCL phải chuyển về TP.HCM hoặc cảng Cái Mép – Thị Vải tại Vũng Tàu thì mới xuất đi được nước ngoài, chứ không thể đi một cách trực tiếp từ ĐBSCL.

ĐBSCL hiện chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của cả nước. Tuy nhiên, việc thiếu một trung tâm logistics hàng không, cảng biển chính thức đang là điểm nghẽn của xuất khẩu hàng hóa tại khu vực này.

Đây được xem là một trong các lý do khiến doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị gánh thêm một khoản chi phí không nhỏ. Điều này cũng làm giảm tính cạnh tranh của mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Theo Đức chung - Trung Duy

VTV