Năm 2016, Bảo hiểm Bảo Việt tăng trưởng doanh thu 10%, ước đạt 7.500 tỷ đồng

Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt trở thành doanh nghiệp tài chính – bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam đã cán mốc doanh thu 1 tỷ USD. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt tăng trưởng doanh thu trên 10% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt trên 375 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt tăng trưởng doanh thu trên 10% so với năm trước, ước đạt gần 7.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế trên 375 tỷ đồng.

Cũng trong năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã mở rộng thêm 6 công ty thành viên tại các địa bàn trọng điểm, nâng tổng số công ty thành viên toàn hệ thống lên con số 73, với gần 30.000 đại lý và trên 300 phòng bảo hiểm khu vực trên toàn quốc.

Về mục tiêu năm 2017, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam và tạo tiền đề cho kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo cho biết họ đã và đang hoàn thiện mô hình quản lý: triển khai mô hình quản lý tập trung, đổi mới công tác quản trị và mô hình tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh; hiện đại hóa kinh doanh bằng việc đầu tư cho công nghệ thông tin….

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là công ty thành viên được Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư 100 vốn, hiện chiếm hơn 20% thị phần và là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ

Loading...