Thân hình chuẩn hơn hoa hậu nhờ bài tập khăn tắm

Đừng nghĩ rằng chiếc khăn chỉ có tác dụng để lau người. Nó còn có thể là công cụ luyện tập rất đắc lực.

Đừng nghĩ rằng chiếc khăn chỉ có tác dụng để lau người. Nó còn có thể là công cụ luyện tập rất đắc lực

Theo Thu Hương (Dân Việt)