Điện thoại là mặt hàng kiếm ngoại tệ về cho Việt Nam nhiều nhất

ICTnews - Năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng điện thoại và linh kiện ước đạt 34,51 tỷ USD, tăng so với năm trước và trở thành mặt hàng mang lại nhiều ngoại tệ nhất cho Việt Nam. ]]>

Điện thoại và linh kiện đang là nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 32,3 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước; trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16 tỷ USD, giảm 0,8% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD, giảm 0,5%.

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 349,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2015; trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2016 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, bằng 1,9% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu 2,68 tỷ USD, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới 3,55 tỷ USD của năm 2015.

Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, điện thoại và linh kiện vươn lên là mặt hàng xuất khẩu có trị giá lớn nhất của Việt Nam.

Cụ thể, tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 2,9 tỷ USD. Con số này dù giảm 11,4% so với tháng trước nhưng cũng nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả năm 2016 của nhóm hàng này ước đạt 34,51 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2015.

Một nhóm hàng xuất khẩu nữa cũng đang mang lại nguồn thu đó là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện khi kim ngạch xuất khẩu trong tháng cuối năm nay ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 4,5% so với tháng trước nhưng cũng nâng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 18,48 tỷ USD, tăng 18,4% so với năm 2015.