Xuất khẩu điện thoại nửa đầu tháng 4 bất ngờ giảm mạnh

ICTnews - Trong 15 ngày đầu tháng 4, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 25,6%, tương ứng giảm 654 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 17,2%, tương ứng 204 triệu USD. ]]>

Điện thoại "Made in Vietnam" xuất đi các quóc gia chủ yếu của Samsung

Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 4/2018 đạt 8,86 tỷ USD, giảm 20,8% (khoảng 2,33 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2018.

Tính chúng đến hết ngày 15/4/2018 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 64,41 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng 11,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, so với nửa cuối tháng 3/2018, xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 4 biến động ở một số nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 25,6%, tương ứng giảm 654 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 17,2%, tương ứng giảm 204 triệu USD.

Tương tự ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 4/2018 cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh ở ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 32,2%, tương ứng giảm 632 triệu USD so với nửa cuối tháng 3/2018.