Đắk Nông kiểm tra diện rộng mức độ an toàn các Cổng/Trang thông tin điện tử

ICTnews - Một trong các nội dung trong đợt kiểm tra các Cổng/Trang thông tin điện tử ở Đắk Nông trong thời gian tới là quy trình sao lưu, phương thức phục hồi dữ liệu trong quá trình vận hành khi xảy ra sự cố. ]]>

Mới đây Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông đã có Kế hoạch số 12/KH-STTTT của năm 2018 về Kiểm tra hoạt động các Cổng/Trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mục tiêu của công tác kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các Cổng/Trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh về giao diện, bố cục, tình hình cập nhật tin tức, việc khai thác thông tin trên mạng phù hợp với các quy định hiện hành.

Đồng thời, kiểm tra cũng là để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có Cổng/Trang thông tin điện tử thực hiện các giải pháp quản lý phù hợp, góp phần nâng cao hoạt động các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tăng cường việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông.

Đợt kiểm tra này được đặt kế hoạch tiến hành trong quý II năm nay, với phương thức là kiểm tra trực tiếp đồng thời kết hợp với kiểm tra qua môi trường mạng đối với cơ quan, đơn vị có Cổng/Trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trong các nội dung kiểm tra của Đắk Nông đáng chú ý có thông tin về quá trình vận hành, công nghệ và kỹ thuật; cùng mức độ bảo mật an toàn thông tin và dữ liệu. Phần về vận hành bao gồm các nội dung cụ thể như: Nền tảng công nghệ xây dựng Cổng/Trang thông tin điện tử, ngôn ngữ lập trình, sơ đồ cây thư mục Cổng/Trang thông tin điện tử; vị trí máy chủ chạy Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, cấu hình cơ bản của máy chủ; hay nhân lực xử lý dịch vụ công trực tuyến; nhân lực quản trị kỹ thuật; chương trình đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó là các nội dung về: quy trình sao lưu, phương thức phục hồi dữ liệu trong quá trình vận hành khi xảy ra sự cố; quy trình vận hành Cổng/Trang thông tin điện tử, chế độ bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa Cổng/Trang thông tin điện tử; bảo đảm đường truyền, máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin.

e1-dak-nong-kiem-tra-dien-rong-muc-do-an-toan-cong-trang-thong-tin-dien-tu.jpg

Một trong các nội dung trong đợt kiểm tra các Cổng/Trang thông tin điện tử ở Đắk Nông trong thời gian tới là quy trình sao lưu, phương thức phục hồi dữ liệu trong quá trình vận hành khi xảy ra sự cố (ảnh minh họa).

Về nội dung bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cụ thể gồm có: các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng/Trang thông tin điện tử; các giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin của Cổng/Trang thông tin điện tử; các phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức tối đa.

Những nội dung trên cho thấy Đắk Nông đang coi trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Năm ngoái UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND.