Quy chế an toàn thông tin được đề cập trong Hội nghị trực tuyến Thanh Hóa

ICTnews - Khoảng thời gian này năm ngoái, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế đảm bảo An toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh tại Quyết định số 1293/2017/QĐ-UBND. ]]>

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2018. Đây là hội nghị trực tuyến đầu tiên của tỉnh sau khi dự án xây dựng hệ thống phòng họp trực truyến cho các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa hoàn thành việc đầu tư xây dựng và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Hội nghị trực tuyến của tỉnh Thanh Hóa có 3 điểm cầu trung tâm đặt tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, và Sở TT&TT tỉnh cùng 28 điểm cầu đầu cuối (27 huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn).

a1-quy-che-an-toan-thong-tin-duoc-de-cap-trong-hoi-nghi-truc-tuyen-thanh-hoa.jpg

Ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chủ trì tại điểm cầu trung tâm Sở TT&TT tỉnh Thanh Hoá trong Hội nghị trực tuyến mới đây. Nguồn ảnh: Sở TT&TT Thanh Hoá.

Nội dung được đề cập trong Hội nghị trực tuyến gồm Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa phiên bản 1.0; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; và bao gồm cả Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh; các quy định, quy chế UBND tỉnh đã ban hành; tổ chức triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan Nhà nước...

Như đã biết cùng khoảng thời gian này năm ngoái, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế đảm bảo An toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh tại Quyết định số 1293/2017/QĐ-UBND.

Quy chế quy định các nội dung về bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ hệ thống thông tin, giám sát an toàn hệ thống thông tin và ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng nhằm tuân thủ các quy định của Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan để giúp các cơ quan quản lý nhà nước giảm thiểu đối đa các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT.

Theo quy chế mới được ban hành, các cán bộ, công chức của tỉnh có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ các quy định cụ thể tại Luật An toàn thông tin mạng.

Về hình thức họp hội nghị trực tuyến, bắt đầu từ tháng 3/2018, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các Ban của Tỉnh ủy; các đoàn thể chính trị cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh bắt đầu đăng ký và tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến giữa cấp tỉnh đến cấp huyện để tiết kiệm thời gian, chi phí và số lượng các cuộc họp tập trung, nâng cao hiệu quả công việc trong công tác lãnh đạo,chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền.