Video: Đã mắt với những thước phim quay siêu chậm bằng Samsung Galaxy S9+

Camera của S9/S9+ có khả năng thu được 960 khung hình trên giây, tạo nên những thước phim tốc độ siêu chậm.
"; html += "
"; stt_pin_zplayer_176d51 = stt_pin_zplayer_176d51+1; } for(var i in pins) { html += "
\"\"
"+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+" - "+ pins[i].text +"
"; } if(total_pin_zplayer_176d51>1){ html += "
"; } if(html!=""){ pinList.html("
"+html+"
"); }else{ pinList.html("
"+html+"
"); } }, //{set_onmini_change_zplayer_html5} //{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5} /* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ //{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_176d51]} /* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ }); }catch(e){ console.log(["Errors", e]); } }); /* Begin Tytv 24/03/2017 - trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */ /* End Tytv 24/03/2017 - trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */ //]]>
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Loading...