Cách khắc phục ứng dụng Settings không hoạt động trên Windows 10

Trên Windows 10, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng Settings qua menu Start, đây là một phiên bản dễ dàng tiếp cận hơn của Control Panel. Tuy nhiên, nhiều người dùng báo cáo không thể sử dụng ứng dụng này do xảy ra lỗi khiến nó không hoạt động khi click vào (hoặc chuyển hướng người dùng đến Windwows Store). Dưới đây là một số cách khắc phục cho vấn đề này.