Một số cách sửa lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN trên Chrome

Về mặt kỹ thuật, khi trình duyệt hiển thị lỗi này là do quá trình tìm kiếm thông tin DNS bị lỗi, thất bại. Và trong bài viết dưới đây, Quản Trị Mạng sẽ đưa ra một số gợi ý để khắc phục tình trạng lỗi DNS Probe Finished Nxdomain này.

Về mặt kỹ thuật, khi trình duyệt hiển thị lỗi này là do quá trình tìm kiếm thông tin DNS bị lỗi, thất bại. Và trong bài viết dưới đây, Quản Trị Mạng sẽ đưa ra một số gợi ý để khắc phục tình trạng lỗi DNS Probe Finished Nxdomain này.

  • Làm thế nào để fix lỗi DNS_Probe_Finished_Bad_Config trên Chrome?

lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Có 1 số thứ các bạn nên kiểm tra luôn và ngay khi gặp lỗi DNS Probe Finished Nxdomain như trên, đó là

  • Kiểm tra lại DNS của Windows.
  • Dùng command - CMD.
  • Tùy chỉnh trong phần chrome://flags

Cách 1: kiểm tra DNS của hệ thống

Về chủ đề DNS trên Quản Trị Mạng đã có khá nhiều bài viết, các bạn có thể xem lại. Một số bài hướng dẫn hữu ích các bạn cần tham khảo:

  • Cách đổi DNS để dễ dàng truy cập Facebook.
  • Cách đổi DNS bằng DNS Jumper.
  • Làm thế nào để đổi DNS trên Windows?

Cách 2: reset DNS bằng lệnh CMD

Để làm việc này, các bạn cần mở command dưới quyền Administrator:

mở cmd dưới quyền administrator

Rồi gõ lệnh:

ipconfig /release
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh int ip set dns
netsh winsock reset

Sau đó, khởi động lại Windows để áp dụng sự thay đổi. Kiểm tra lại xem đã khắc phục được lỗi hay chưa!

Cách 3: chỉnh chrome://flags/

Để thực hiện, các bạn truy cập địa chỉ dưới đây trên Chrome:

  • chrome://flags/

Reset chrome flags

Sau đó khởi động lại trình duyệt Chrome, và vấn đề DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN đã được giải quyết. Chúc các bạn thành công!

Tuấn Anh