Cách chặn thêm tài khoản Microsoft vào Windows 10

Thường trên máy tính Windows 10 người dùng có thể thêm nhiều tài khoản Microsoft. Tuy nhiên nếu là máy tính dùng chung thì bạn có thể hạn chế người khác thêm tài khoản Microsoft.

Hướng dẫn chặn thêm tài khoản Microsoft Windows 10

Bước 1:

Bạn nhấn vào nút Start rồi nhấn vào Windows Administrator Tools, chọn tiếp Local Security Policy.

Truy cập menu Start

Bước 2:

Trong giao diện Local Security Policy nhấn chọn vào Local Policies > Security Options ở danh sách bên trái.

Sau đó nhìn sang bên phải tìm tới dòng Accounts: Block Microsoft accounts.

Bảo mật hệ thống

Bước 3:

Xuất hiện giao diện hộp thoại thiết lập. Sẽ có 2 lựa chọn bạn cần quan tâm với nội dung khác nhau.

 • Users can’t add Microsoft accounts: Người dùng không thể thêm tài khoản Microsoft.
 • Users can’t add or log on with Microsoft accounts: Người dùng không thể thêm hoặc đăng nhập với tài khoản Microsoft.

Để hạn chế việc người khác đăng nhập tài khoản Microsoft vào Windos 10 bạn chọn Users can't add Microsoft accounts, nhấn Apply để lưu lại.

Chặn thêm tài khoản Microsoft

Nếu bạn chọn Users can't add Microsoft accounts thì chúng ta sẽ có các quyền hạn như sau:

 • Ngăn chặn thêm tài khoản Microsoft (MS) mới trên máy tính khi đang sử dụng tài khoản MS cũ.
 • Không thể chuyển tài khoản Local Account (tài khoản cục bộ) sang tài khoản MS.
 • User sẽ không thể kết nối một tài khoản đang sử dụng trong tổ chức với tài khoản MS.

Với tùy chọn Users can't add or log on with Microsoft accounts sẽ có các tính năng như sau:

 • Ngăn chặn thêm tài khoản Microsoft mới trên máy tính khi đang sử dụng tài khoản Microsoft cũ.
 • Không thể chuyển tài khoản Local Account (tài khoản cục bộ) sang tài khoản Microsoft.
 • không thể kết nối một tài khoản hiện đang sử dụng trong tổ chức với tài khoản Microsoft.
 • Người dùng tài khoản Microsoft hiện tại sẽ không thể đăng nhập được vào Windows.
 • Quản trị viên (User đang sử dụng tài khoản Microsoft) sẽ không đăng nhập được vào hệ thống của Windows 10.

Ngoài ra trong trường hợp bạn không thể thêm tài khoản Microsoft vào Windows 10 thì có thể kiểm tra theo cách bên trên. Có thể người dùng đã vô tình kích hoạt chế độ không cho phép đăng nhập, hoặc thêm tài khoản Microsoft vào Windows 10.

Xem thêm:

 • Cách giới hạn thời gian sử dụng tài khoản Local trên Windows 10
 • Làm thế nào để khởi chạy ứng dụng quyền Admin cho tài khoản User trong Windows?
 • Hướng dẫn cấu hình máy tính cho nhiều người dùng

Chúc các bạn thực hiện thành công!