Cách mở Personalization giao diện cũ trên Windows 10

Trên Windows 10 giao diện Personalization được được thay đổi hoàn toàn so với Windows 7, 8. Điều này khiến nhiều người dùng gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa giao diện Windows.

Cách mở Personalization giao diện cũ

Bước 1:

Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R rồi nhập từ khóa dưới đấy và nhấn Ok để truy cập.

  • explorer shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}

Mở hộp thoại Run

Bước 2:

Ngay sau đó giao diện Personalization cũ trên Windows 7, Windows 8 sẽ xuất hiện như hình dưới. Vẫn sẽ có những phần quen thuộc để tùy chỉnh giao diện máy tính như Color, Desktop Background, Screen Saver, Change desktop icons. Hoặc một số phần như Change mouse pointers, Sounds.

Giao diện Personalization cũ

Ngoài ra để mở các tính năng có trong giao diện Personalization cũ, bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây.

Mở cửa sổ Sounds

  • rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl ,2

Mở cửa sổ Screen Saver

  • rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,screensaver,@screensaver

Mở Screensaver

Mở cửa sổ Change mouse pointers

  • rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1

Mở cửa sổ Change desktop icons

  • rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0

Với lệnh đơn giản bạn có thể mơ giao diện Personalization trên Windows 7, Windows 8 trên máy tính Windows 10. Chúng ta có thể thay đổi nhanh hơn các tùy chọn với cách làm quen thuộc.

Xem thêm:

  • Thủ thuật tùy biến Taskbar trên Windows 10 hiệu quả
  • Cách mang thanh tìm kiếm Windows 8 lên Windows 10
  • Hướng dẫn gỡ bỏ giao diện Ribbon trên Windows 8

Chúc các bạn thực hiện thành công!