Chuyển MBR sang GPT trên ổ đĩa Windows

Ổ GPT có nhiều lợi ích hơn so với ổ MBR cũ.

Bạn có thể đổi ổ đĩa từ phân vùng MBR sang GPT miễn sao ổ không có một phân vùng (partition hay volume) nào. Không thể dùng kiểu phân vùng GPT trên các thiết bị lưu trữ di động hoặc với các ổ đĩa dạng cluster, kết nối tới SCSI dùng chung hoặc Fibre Channel bus được dùng bởi các dịch vụ Cluster.

Lưu ý: Trước khi chuyển đổi ổ đĩa, hãy tắt tất cả các chương trình đang chạy trên ổ.

Đổi ổ đĩa từ MBR sang GPT

Lưu ý: Bạn phải là thành viên của nhóm Backup Operators hoặc Administrator để thực hiện được các bước tiếp theo.

Để đổi ổ đĩa từ MBR sang GPT có 2 cách, dùng giao diện Windows hoặc giao diện dòng lệnh

Đổi ổ đĩa MBR sang GPT bằng giao diện Windows

Bước 1 - Sao lưu hoặc chuyển dữ liệu trên ổ MBR mà bạn muốn chuyển đổi.

Bước 2 - Nếu ổ có phân vùng, click chuột phải và chọn Delete Partition hoặc Delete Volume.

Bước 3 - Click chuột phải vào ổ MBR muốn đổi, sau đó chọn Convert to GPT Disk.

Đổi ổ đĩa MBR sang GPT bằng giao diện dòng lệnh

Bước 1 - Sao lưu hoặc chuyển dữ liệu trên ổ MBR mà bạn muốn chuyển đổi.

Bước 2 - Mở giao diện dòng lệnh với quyền quản trị bằng cách click chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as Administrator.

Mở Run và gõ diskpart
Mở Run và gõ diskpart

Bước 3 - Gõ diskpart. Nếu ổ đĩa không có phân vùng nào, chuyển sang bước 6.

Bước 4 - Tại cửa sổ lệnh DISKPART,list disk, ghi lại số ổ đĩa mà bạn muốn chuyển đổi.

Bước 5 - Tại cửa sổ lệnh DISKPART,select disk <disknumber>.

Bước 6 - Tại cửa sổ lệnh DISKPART,clean.

Lưu ý: Chạy lệnh clean sẽ xóa tất cả các phân vùng trên ổ đĩa.

Bước 7 - Tại cửa sổ lệnh DISKPART,convert gpt.

Lần lượt gõ các lệnh để chuyển đổi cách phân vùng ổ đĩa
Lần lượt gõ các lệnh để chuyển đổi cách phân vùng ổ đĩa

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước chuyển đổi ổ đĩa từ MBR sang GPT. Dưới đây là giải thích các giá trị được nhắc tới trong bài.

Giá trị  Mô tả
list disk  hiển thị danh sách các ổ đĩa cùng thông tin về chúng như kích thước, dung lượng còn trống, ổ đĩa Basic hay Dynami, dùng cách phân vùng MBR hay GPT. Ổ đĩa có đánh dấu (*) là sử dụng kiểu phân vùng GPT.
select disk (disknumber)  chọn ổ đĩa, trong đó disknumber là số của ổ đĩa.
clean  xóa tất cả phân vùng trên ổ đĩa được chọn.
convert gpt  chuyển đổi ổ đĩa Basic có kiểu phân vùng MBR thành ổ đĩa Basic có kiểu phân vùng GPT.

Cách trên áp dụng với Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Xem thêm:

  • GPT và MBR khác nhau như thế nào khi phân vùng ổ đĩa? 
  • Cách kiểm tra ổ cứng máy tính chuẩn GPT hay MBR 
  • Cách di chuyển hoặc thay đổi kích thước phân vùng ổ đĩa cứng Windows