Thử tài đọc biển báo giao thông

Bạn có nắm rõ nội dung biển báo giao thông đường bộ? Hãy kiểm tra kiến thức qua những biển sau.

Câu 1: Biển này chỉ dẫn gì?

thu-tai-doc-bien-bao-giao-thong
 

a. Báo hiệu hết đoạn đường cao tốc.

b. Báo hiệu hết đoạn đường được ưu tiên.

c. Báo hiệu hết đường đôi.

Loading...