Hà Nội sẽ tích hợp chữ ký số với Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

ICTnews - Trong năm 2018, cùng với việc tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số chuyên dùng cũng sẽ được Hà Nội tích hợp vào hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. ]]>