Những phát ngôn “để đời” của Bí thư Nguyễn Xuân Anh

Trong hai năm làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh có những phát biểu rất “ấn tượng” nhưng đáng tiếc là nói không đi đôi với làm.

Mới 39 tuổi, ông Nguyễn Xuân Anh đã giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, là một trong hai Bí thư tỉnh thành trẻ nhất nước, là Ủy viên chính thức Trung ương Đảng.

"; html += "
"; stt_pin_zplayer_0efe21 = stt_pin_zplayer_0efe21+1; } for(var i in pins) { html += "
\"\"
"+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+" - "+ pins[i].text +"
"; } if(total_pin_zplayer_0efe21>1){ html += "
"; } pinList.html("
"+html+"
"); }, /* end - Tytv - 26/07/2017 - fix_loi_video_nhieu_phan_ko_chuyen_highlight*/ /* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ //{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_0efe21]} /* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ }); }catch(e){} }); /* Begin 17-02-2017 : Thangnb co_che_dem_nguoc_video */ /* End 17-02-2017 : Thangnb co_che_dem_nguoc_video */ //]]>
theo Vĩnh Hy - Hải Lê (Người lao động)