Chàng trai Sài Gòn kiếm 200 triệu đồng mỗi tháng từ nấm sạch

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Bùi Minh Thắng (SN 1991) quyết định khởi nghiệp với nghề trồng nấm, tạo phôi nấm sạch cung cấp cho thị trường TPHCM.
"; html += "
"; stt_pin_zplayer_963c21 = stt_pin_zplayer_963c21+1; } for(var i in pins) { html += "
\"\"
"+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+" - "+ pins[i].text +"
"; } if(total_pin_zplayer_963c21>1){ html += "
"; } if(html!=""){ pinList.html("
"+html+"
"); }else{ pinList.html("
"+html+"
"); } }, //{set_onmini_change_zplayer_html5} //{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5} /* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ //{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_963c21]} /* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */ }); }catch(e){ console.log(["Errors", e]); } }); /* Begin Tytv 24/03/2017 - trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */ /* End Tytv 24/03/2017 - trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */ //]]>
Theo Ngô Bình - Văn Minh (Tiền phong)